Onthulling bijzondere picknicktafel op eiland Eva

Het eiland Eva is terug in de Sâltpoel (Snitser Mar). Nabij het eiland Adam is ze de afgelopen maanden weer opgedoken. 22 mei jl. stonden Eva’s, genodigden en betrokkenen er feestelijk bij stil dat het eiland opnieuw is aangelegd. Roeiers van roeivereniging Den Bealch legden keien neer op het eiland. De familie Van Heek, de vorige eigenaar, plantte een appelboom. Gedeputeerde Kielstra onthulde samen met zeven Friese Eva’s een bijzondere kunststof picknicktafel. Hierop staat de geschiedenis van het eiland beschreven.

             
Door jarenlange golfslag van het water dreven de eilanden Adam en Eva uit elkaar. De heren van roeivereniging Den Bealch zagen Eva steeds kleiner worden. In een poging haar te redden namen de mannen telkens een grote steen mee en legden die op het eilandje. Ook plaatste het team een bord met daar op de tekst ‘Red Eva’. Via lokale media bereikte het verhaal van Eva Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân en recreatieschap De Marrekrite. Zowel de provincie als het recreatieschap zagen natuurlijke en culturele belangen in de terugkeer van Eva. Het perceel waar Eva op ligt, was toen nog in particulier eigendom. De partijen zochten contact met de eigenaar en het perceel werd aangekocht. Bij de aanleg van het eiland is gebruik gemaakt van bagger uit de vaargeul van het Sneekermeer. Bovendien heeft Eva haar oorspronkelijke vorm, een achthoek, teruggekregen.

kunststof plankenVoor de opening van Eva, werden Eva’s uit Fryslân opgeroepen om bij de opening aanwezig te zijn. Zeven Eva’s gaven gehoor aan de oproep. Zij onthulden samen met gedeputeerde Kielstra een speciaal vormgegeven picknicktafel die het verhaal van Eva vertelt. Deze kunststof picknicktafel is geleverd door Lankhorst Recycling Products en in elkaar gezet door de sociale werkvoorziening Empatec. De heren van het roeiteam legden symbolisch een aantal stenen neer om de reddingsactie te markeren. De familie Van Heek bezat tot voor kort het perceel waar Eva op ligt. Zij plantten een appelboom.