GreenMatter

GreenMatter is een joint venture tussen Lankhorst Engineered Products en W&H Sports.

 

Sinds de millenniumwisseling zijn er veel kunstgrasvelden aangelegd, maar is er te weinig stil gestaan over hoe er met de te vervangen velden moeten worden omgegaan. Hoe staat het met de verwijdering, de afvalstroom, de recycling van de vezels, de backing en de infill? GreenMatter concludeert dat hierin tekort is geschoten en dat waardevolle grondstoffen in een grijs circuit terecht gekomen zijn. Echter, het hergebruik van kunstgras op een verantwoorde en circulaire manier is wél mogelijk! Daarom hebben twee bedrijven hun krachten gebundeld en het voortouw genomen bij het recyclen van materiaal afkomstig van kunstgrasvelden en de vezels te verwerken tot nieuwe producten voor op- en rond het sportveld.

 

Hiermee wordt ingespeeld op de stijgende vraag naar gerecyclede producten en worden kennis, kunde en investeringen in vernieuwing gebundeld. Door deze samenwerking zijn er meer mogelijkheden om op te schalen en kan GreenMatter, naast circulaire oplossingen voor de sport, zich ook richten op gerecyclede kunstgras producten buiten de sport.

 

GreenMatter heeft haar eigen website.